Gegevens vastlegging

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij Stichting Wehls Cross Event verwerkt en opgeslagen worden. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op via info@wehlscrossevent.nl

Jaarlijkse worden er tijdens ons evenement vele beelden, zoals foto’s en video’s, gemaakt. Het is mogelijk dat dit materiaal op onze website en/of social mediakanalen wordt gepubliceerd. Door het betreden van ons evenementen terrein maakt iedereen kans in beeld gebracht te worden.

Deelnemers

Onze deelnemers schrijven zich in via de app Moto Inside. Deze app is zelf AVG gecertificeerd en heeft een verwerkingsovereenkomst met de stichting Wehls Cross Event.

De registratie is alleen voor intern gebruik.

Vrijwilligers

Van onze vrijwilligers worden ten behoeve van planningen, informatievoorziening en eventuele calamiteiten naam en emailadressen vastgelegd.

De registratie is alleen voor intern gebruik. Bij controles en/of calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Beeldmateriaal

Tijdens ons evenement kunnen foto’s en video’s (sfeer, actie, …) gemaakt worden welke we graag via de diverse mediakanalen van Wehls Cross Event presenteren aan geïnteresseerden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Alle en actuele informatie over bescherming van persoonsgegevens, met onder andere de privacy-rechten en voorbeeldbrieven is te vinden op de website van de landelijke organisatie Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement

Stichting Wehls Cross Event zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar Privacy statement

Afbeeldingsresultaat voor privacywetgeving